picture 2-1
picture 4-1
picture 5-1
picture 6-1
picture 7-1
picture 1-2
picture 2-2
picture 3-2
picture 4-2
picture 5-2
picture 6-2
picture 1-3
picture 2-3

פיסול משולב
דנה בהרב, דנה בהרב, אמנית ופסלת, מיד עם שחרורה מצה״ל נסעה ללמוד עיצוב פנים בלונדון ב- Inchbald School of Design אולם כבר תוך כדי הלימודים הבינה שהייעוד האמיתי שלה אינו עיצוב. במקביל למדה לתואר ראשון בתולדות האמנות והפיסול ב- St. Martin’s School of Art.
תוך כדי לימודים ועבודה בתחום רכשה ידע רב בשלל קורסים מקצועיים כגון: חציבה באבן ועץ, יציקות במגוון חומרים פלסטיים ובמתכות ואף תעודת רתך מקצועי. עבודתה מתמקדת בשילוב חומרים שונים ומציאת האיזון ביניהם.
לדנה סטודיו בלב חלקה ישנה בפרדס חנה, מלא בהשראה ומוקף צמחייה. בסטודיו היא יוצרת ובגינה היא מגננת, חלק נוסף משמעותי בחייה.
״אני מאמינה כי השלם רב מסך חלקיו ושהמבחן האמיתי הוא ראיית והבנת הפסל עצמו כמכלול לפני פריטת מגוון החומרים המשולבים בו. הפיסול שלי בעיקרו אינטואיטיבי. לעיתים מתהווה משהו חזק ממני הנובע ממקומות פנימיים עמוקים, ולעיתים אף קמאיים.״

picture 4-3
picture 5-3
picture 6-3
picture 7-3
picture 1-4
picture 2-4
picture 3-4
picture 4-4
picture 5-4
picture 6-4
sponsored by TitanBrandWise